lördag 13 november 2010

"När kungen kan använda krisråden har monarkin grävt sin egen grav"

I dagens Aftonbladet skriver Westanderkollegan Markus Förberg och jag om hovets kriskommunikation med anledning av boken "Den motvillige monarken" och om varför de vanliga råden för kriskommunikation inte funkar.

"Bra kriskommunikation kräver en grad av öppenhet och tillgänglighet som står i direkt motsats till kungahusets behov av upphöjd slutenhet. Och det är i den här konflikten mellan medias krav på ökad insyn och kungahusets behov av slutna led som hovets misslyckande har sin grundorsak."

De generella råd vi brukar ge den som råkar ut för en kompakt negativ medial uppmärksamhet i en viss fråga har hovet liten nytta av.

"Om de skulle visa sig tillgängliga, öppna och ödmjuka så skulle det underminera den roll som de så mödosamt ägnat århundraden åt att bygga upp. Trots att kungahuset borde vara väl medvetna om detta ser man istället valhänta försök från hovet att anpassa sig till den moderna medielogiken. [...]

Kungahuset har inte råd att anpassa sig till dagens krav på öppenhet och ansvarstagande. Då förminskas monarkin gradvis till en demokratisk och öppen institution som medborgarna kan utkräva ansvar av. Den dagen kungen kan använda sig av våra råd om kriskommunikation har monarkin grävt sin egen grav."

Läs hela artikeln här.