onsdag 25 april 2007

Åttiotalisterna -- lite obekväma, men framtiden

Idag skriver chefredaktör Andreas Dahlin i Shortcuts nyhetsmejl om åttiotalisterna som en grupp arbetstagare med en ny inställning till arbete. Som grundmekanismerna för den tydliga generationsklyftan mellan personer födda på 70- och 80-talet har han identifierat "en auktoritetsvridning". Enligt Dahlin stavas anledningen internet och mobiltelefoni.

Han fortsätter: "Internetgenerationen har växt upp i ett nytt kommunikationssamhälle som ställer mycket högre krav på omedelbar sortering och snabb värdering av nya kontakter. Du som har varit van vid att du genom din chefsroll har en självklar medföljande auktoritet blir förbluffad över hur självklart 80-talisten ifrågasätter din auktoritet och kräver att du ska förtjäna den innan du kan komma här och bossa. Grunden är 80-talistens inprogrammerade system att hantera mycket stora mängder information och kontakter, och att göra detta utifrån en helt individuell och personlig preferensmodell.

80-talisterna har en förmåga att se icke-linjärt. De är betydligt skickligare än tidigare generationer på att göra flera saker samtidigt, säger flera jag har talat med.

Den här klyftan är större och mer påtaglig än den mellan exempelvis 40-talisterna och deras föregångare – och den kommer att påverka ditt företags möjligheter att fånga rätt kompetens på ett mycket påtagligt sätt i framtiden."

Där hör ni! Anställ oss åttiotalister. Vi är lite obekväma men ändock framtiden.

Inga kommentarer: