fredag 21 december 2007

"Om du har en fri vilja: tryck ett."

"...han bar på en mörk hemlighet: pojken längtade. Det var inte tillåtet att längta. Det var bara tillåtet att efterfråga.

När alla efterfrågade i stället för att längta kunde de som styrde vara säkra på att inga maktförhållanden i samhället skulle förändras i grunden. Det går ju bara att efterfråga i förhållande till den inkomst och de resurser som man redan besitter."

Fantastiskt, Kielos! Läs hela sagan.

1 kommentar:

Erik Svansbo sa...

Det är ingen liberal som har påstått att det är fel att ge saker. Sen håller jag inte med om att människor bara ger varandra saker som de inte behöver. Man ger andra det man vill ge, eller också så ger man inte alls. Det valet har man i ett fritt samhälle.

Vad är skillnaden mellan att längta och att efterfråga? Man kan längta efter något man vill köpa eller någon person. Det finns ingen liberal som har påstått att detta är fel.

Så det här med maktförhållanden. Vad vill Kielos ha för samhälle? Det kommunistiska samhället med total omfördelning har visat sig skapa 100% förtryck. Det socialdemokratiska samhället med höga skatter och i praktiken höga minimilöner slår hårdast mot de svagaste. De förvägras inträde på arbetsmarknaden eftersom de inte tillåts konkurrera genom sin lön. De hamnar då i utanförskap.

Ett exempel på socialdemokraternas politik tas upp i sagan om flickan som inte fick chansen. De som förvägras inträde på arbetsmarknaden är utsatta grupper som kvinnor, invandrare och ungdomar.

Sen det här om att älska personer av sitt eget marknadsvärde. Det gissar jag ska vara ett svar mot något som stod i svenskt näringslivs annonser. Men de exempel som stod där svarade mot påståenden från verkliga livet.

Som till exempel att konsumtion är fel, eller att det är fult att tjäna pengar. Kielos' skämt saknar förankring i verkligheten.

Sen tar Kielos upp den fria viljan och rätten att välja elbolag. Hon verkar inte tro på att människor har någon fri vilja. Hon verkar också tycka att det då är bättre att man inte ska få välja elbolag. Pojken i hennes saga ringer ett stort kraftbolag.

Men om det är fri konkurrens blir det inte bara stora kraftbolag. Då finns det även små, alternativa bolag men en profil som passar pojken bättre. Men om Kielos vision om det stora centraliserade bolaget går igenom blir det inget val. Detta verkar Kielos vilja ha...

Jag tycker inte det känns så frestande. Jag tror att de flesta människor vill kunna välja elleverantör för att kunna spara pengar. Det handlar väl om makt det också?

Sen tar Kielos upp att hon anser att människor måste jobba ihjäl sig för att någon utländsk auktoritet annars kommer att ta ifrån dem deras jobb. Jag gissar att hon menar att vi alla är konkurrensutsatta nuförtiden. Förr reste man murar istället för att tvinga jobben att vara kvar. Är det bättre?

Sen pratar Kielos sagopojke om att människor är gränslösa och att det inte finns någon egentlig skärningspunkt mellan individer. Visst är det så, och det är fantastiskt när människor vill komma nära varandra som pojken och flickan i sagan.

Men det är inte härligt när man blir tvingad tillsammans, som är socialisternas modell för samhället. Liberalismen bygger på verklig frihet. Du kanske som Kielos tycker att du är ofri?

Men jämför det upplevda tvånget att köpa en vara från det högst verkliga tvånget att betala skatt. Om du inte gör det kommer polisen och kastar dig i fängelse. Om du inte köper en vara får du på din höjd ett nytt reklamblad.

Sen knyter Kielos ihop kärlek mellan människor med hennes upplevelse av att det inte finns något fritt val och att människor därför inte ska få välja elbolag. Den kopplingen har jag svårt att se.

Som sagt, jag kan tyvärr inte se det fantastiska, eftersom Kielos skrift inte har förankring i verkligheten. Eller tycker du att den har det?