söndag 2 december 2007

Skutta och snora, snyt dig och blås!

Jag nyser och snorar. Det är för trist att spendera hela helgen -- igen! -- med att vara, om inte dödssjuk, så i alla fall rätt risig. Kanske kan en skaldning om snor och nysningar muntra upp, och vem kan väl om inte Bellman:

Snyt dig din Lymmel! - probera,
Profva Hornet, snyt dig och blås!
Nympherna qvickt sig rangera,
Prusta och nysa, spassera,
Wingmarkens Kärsta åt höger,
Skuttar med Svarfvaren så tröger,
In med föttren liksom en gås,
Rödbrun i barmen som koppar.
Tvi dig din Skurk så du hoppar,
Med din tumstock, kappa och Krås!

Övriga förtielva verser i Angående sista balen på Gröna Lund och resten av Fredmans epistlar hittar du här.

Vad är det man säger, lite kultur har ingen dött av. Jag vill hävda motsatsen -- kultur gör dig frisk!

Inga kommentarer: