söndag 13 januari 2008

Jämställdhet är ett hårt arbete, men nödvändigt

Jag vet att jag är lite efter i den här diskussionen, men ni som mot förmodan inte läst den intressanta DN Debattaren från förra fredagen, gör det: "Vi kan inte bortse från jämställdhetens baksida", undertecknad av en rad svenska forskare. De förespråkar jämställdhet, men belyser det hårda arbete som krävs att uppnå jämställdhet i relationer, något som svenska politiker inte tar tillräcklig hänsyn till:

"... politiker och experter har negligerat de problem som vanliga människor stöter på när de ska förverkliga den vackra jämställdhetsvisionen. Ny forskning visar att jämställdhet i vardagslivet kräver ett hårt, smärtsamt och ofta riskfyllt arbete och vinsterna är inte alltid uppenbara.

Dessa komplikationer måste uppmärksammas och tas på allvar av beslutsfattare på alla nivåer. Risken är att svenska folket annars tappar tron på jämställdhetspolitiken" skriver de.


I en uppföljande artikel, Könsrollerna bromsar jämställdheten, säger Mikael Nordenmark, professor i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet och en av debattartikelförfattarna:

-- Ska man ha kontroll över sitt eget liv och kunna delta i samhället är en jämställd relation en förutsättning.

Det vill säga: jämställdhet är en rättvisefråga, angelägen för en demokrati.

Inga kommentarer: