tisdag 16 oktober 2007

Ett fyrfaldigt hurra för fyra år för Stureplansprofilerna!

Idag gick Svea hovrätt helt på kvinnans berättelse och dömde de två anklagade Stureplansprofilerna till fyra års fängelse var. Brottet betecknas som grov våldtäkt eftersom de båda samtidigt förgripit sig på en kvinna i en utsatt situation. Fyra år är minimistraffet för brottet.

Enligt DN berömmer Elisabeth Massi Fritz hovrätten, "hon anser att de varit professionella i sin bevisvärdering och dömt utan att skuldbelägga kvinnan utifrån tidigare erfarenheter eller berusningsgrad. Hon säger att som målsägande kan det vara lite av ett lotteri vilken rätt man hamnar inför när det gäller vilken vikt ens historia ges."

Det är visserligen ingen nyhet, men fruktansvärt att vårt rättsväsende kan vara ett lotteri! Både för den anklagade och målsäganden.

Elisabeth Massi Fritz efterlyser specialutbildade som dömer i våldtäktsmål. Och det är nog riktigt att någon form av specialutbildning borde krävas eftersom det är ett brott som är så förknippat med skam, skuld, synd och leverne när det i själva verket handlar om maktförhållanden och intimt förknippat med de rådande könsrollerna.

Elisabeth Massi Fritz säger till DN att det är en dom hon vill se fler av, där synen på kvinnor och män och sex är jämställt, och kallar dagens dom för en "modern dom". Det ligger mycket i det.

Men det sorgliga är att inte hjälper hur många våldtäktsfall som kommer till domstol och hur många av dem som får en fällande dom -- målet måste ju vara att det inte sker några våldtäkter överhuvudtaget. Visserligen kan hotet om att hamna i fängelse fungera avskräckande men det kan inte vara motivationen för att inte begå våldtäkter.

Det är istället attityden som måste ändras. Vi måste respektera varandra och förstå att ett nej är ett nej. För våldtäkt handlar inte om sex -- det handlar om makt.

Stureplansprofilerna kommer att överklaga till Högsta domstolen.

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: