söndag 7 juni 2009

Hur du röstar på Fi i EU-valet

Här är information från Feministiskt initiativ, om hur du gör för att rösta på Fi.

"Om det finns förtryckta valsedlar för Feministiskt initiativ på den plats där du röstar använder du dem. Då kan du också göra ett personval genom att kryssa för en av kandidaterna på valsedeln.

Om det inte finns förtryckta Fi-valsedlar där du röstar använder du istället en blank valsedel, som du skriver ”Feministiskt initiativ” på. Du kan då inte skriva en förkortning som "Fi" eller skriva en EU-kandidats namn (personval); om du gör det bli valsedeln ogiltig.

Allmän information om hur du röstar finns på valmyndighetens webbplats.

Har du frågor kring Fi:s valsedlar eller hur du ska rösta? Ring till Fi på 0706-100 190 eller 0706-100 191."

Inga kommentarer: