måndag 12 mars 2007

Kan man leverera moralisk integritet?

Idag har Johan von Essen öppnat ögonen på oss. Jag tror hela klassen behövde det.

Johan, präst och forskare, talade om moral och kommunikation. Vi började idag genom att närma oss moralfilosofin och det var ett välbehövligt återseende av en gammal bekant.

Efter lite mer än ett halvår på Berghs är man nämligen inte direkt fostrad i kritiskt tänkande. Det är något man ständigt måste påminna sig själv om att göra och det är lätt att tappa bort i allt snick och snack och allt som ska "levereras".

Just "leverera" är ett ord som Johan förklarade sig inte tycka om. Han placerade det i rutan målrationella handlingar i Max Webers system, där en handling placerar sig om den är medveten och opersonlig. Vi levererar för att någon annan har bett oss, inte av övertygelse eller för att vi tycker att det bidrar till något gott, vilket också innebär att vi inte tar ansvar för handlingen.

Vi åsidosätter därmed vår moraliska integritet, den som implicerar att vi ska stå vid vårt ord, inte skylla på andra, visa vad vi tror på och att ord och handling ska stämma överens. På sikt kan det innebära att en osund skepticism breder ut sig i samhället. Det blir svårare att tro på vilket budskap som helst då allt bara "levereras" utan att någon är egentligt engagerad i vad som levereras. Förutom att det ska ge vinst. Eller tittarsiffror. Eller något annat som kan mätas.

Vi träffar Johan von Essen igen på onsdag. Tills dess ska vi fundera över vad vi själva inte kan kompromissa om. Hm...

Andra bloggar om: , .

Inga kommentarer: