måndag 19 mars 2007

Smärtsamt om hur jag lever mitt liv politiskt rätt

Per Wirtén är en av grundarna av Arenagruppen. Idag besökte han oss på kursen Professionellt skrivande. Han pratade inte alls om skrivande men gav en intressant inflyging över det politiska läget idag och vad vi har att förhålla oss till, något som kommer att vara oss till hjälp under de kommande lektionstillfällen då vi ska skriva samhällstexter och inte minst i den nya kursen Samhällskontakter som började idag.

I vårt sekularierade samhälle har frågor som "hur lever jag mitt liv?" och "vad tycker jag är rätt?" fått en politisk innebörd snarare än en religiös. I ett samhälle där allt snurrar allt fortare och där kyrkan varken säger hur det ska vara eller ger vägledning blir det allt viktigare att själv skapa en stark inre kärna. Där blir politik och existentiella frågor starkt sammankopplade.

Per pratade om de tre begreppen görbarhet, kulturell frikoppling och reflexivitet som ramen för vår föreställningsvärld.

Med görbarhet menas att vi idag, som ett resultat av välfärdsstaten, i mycket högre utsträckning än våra föräldrar eller deras föräldrar, ser våra liv som projekt. Vi bär själva ansvaret för vad vi väljer att göra med våra liv, vilket ger oss oändliga möjligheter och där barnsliga drömmar som att bli cirkusartist, brandman eller författare blir högst rimliga.

Samtidigt stressas vi av görbarheten eftersom vi antagligen kommer att förföljas av en känsla av att hur vi än väljer gör vi om inte ett felaktigt val så ett som kanske bara är näst bäst... Vilket i sin tur gör att vi skjuter upp många stora val som inte är akuta, som att välja utbildning, skaffa partner eller bilda familj. Eller göra ett pensionsval, för att ta ett aktuellt exempel.

Den kulturella frikopplingen innebär att vi, troligtvis helt felaktigt, uppfattar oss som obundna av klass, kön, etnicitet, kultur och all annan kontext. Det hör ihop med görbarheten, eftersom vi upplever att det inte finns några omständigheter som hindrar oss ifrån att förverkliga våra drömmar. Som ung, svensk kvinna av idag finns det väl inget jag inte skulle lyckas med? Men för att citera Sthlm Jämn: jämställdhet är en självklarthet, men inte en verklighet. Och likadant förhåller det sig med många andra faktorer. Men skam den som ger sig, och därför fyller den kulturella frikopplingen en funktion.

Den tredje och sista av de tre begreppen som Per presenterade är reflexiviteten. Idag har vi viljan och möjligheten att reflektera över både oss själva och samhället. Vi måste bara komma ihåg att utnyttja det.

Sammantaget ger det grunden till att fundera över hur jag lever mitt liv och hur jag gör det politiskt rätt. I det nya samhälle som växer fram efter nationalstaten och i globaliseringens tidevarv måste vi konfronteras med de här frågorna. Ideologierna luckras upp. Du måste tänka själv. Ingen skänker oss demokrati. Du måste bestämma vad som är viktigt för dig. Du måste bestämma vad som är värdigt. Som Per uttryckte det:

-- Moral och politik möts idag på ett sätt som nästan är smärtsamt.

Andra bloggar om: , , , .

1 kommentar:

Bigger Hugs sa...

((HUGS)) to you Johanna