onsdag 7 mars 2007

Sjugradig betygskala -- nej, tack!

Idag skriver SvD att flera lärosäten till hösten kommer att införa en sjugradig betygskala, den så kallade ECTS-skalan (European credit transfer system). Handels och KTH kommer att införa betygen redan till hösten och Stockholms universitet börjar att ge betyg enligt ECTS-skalan nästa år. Linköpings universitet har inte bestämt sig än.

Syftet med skalan är att du ska kunna resa ut i Europa med dina betyg, eller komma tillbaka till Sverige efter utlandsstudier, och dina betyg ska kunna bedömas rättvist. Eller snarare inte behöva bedömas alls eftersom de ska stämma överens med de betyg som sätts i det egna landet.

En god tanke, javisst! Men kommer det att fungera i verkligheten? Jag tror inte det, eftersom utbildningssituationen och synen på kunskap ser inte likadan ut över hela Europa. Så hur en gemensam betygskala ska kunna visa att vi kan samma sak oavsett om vi läst i Sverige, Italien eller Frankrike är för mig en gåta.

I Sverige har vi en bildningssyn som bygger på att man ska ha ett kritiskt förhållningssätt till det vi lär oss, vi ska ifrågasätta och reflektera. Exempelvis när du skriver en tenta förväntas du inte rabla årtal eller skriva ned det du memorerat ur böckerna utan utgå från vad vi lärt oss och göra en självständig analys. Det läraren kan bedöma då är om du inte fattat tillräckligt (U), om du förstått och lyckats göra en självständig tolkning (G) eller om du förstått, tolkat och bidragit med egna, kanske rentav nya, tankar (VG).

Det är inte alla utbildningar där du kan få VG heller, ofta är betygen som sätts U och G, vilket visar att du endera kan det du ska kunna, eller så gör du inte det. Som om du läser till läkare. Vem vill gå till en läkare som är sådär halvbra enligt betyget?

Jag hoppas studentkårerna fortsätter att kämpa för att Sverige behåller sin nationella betygskala och att ECTS-betygen endast blir ett komplement.

3 kommentarer:

Carl sa...

Som KTH-stundet är jag nöjd med att det blir en övergång. Möjligen hade 5 betygsteg räckt bra, men det är ganska strunt samma...

Vi har redan idag betygen U,3,4,5 och jag kan ärligt talat inte förstå hur tusan vissa utbildningar endast kan ha U och G. Fullkomligt barockt!

Hoppas att fler högskolor följer efter. I miljösammanhang påstås alltid att vi i Sverige ska vara ett föregångsland och inte vänta in andra länder för att se hur det går. Samma kan väl gälla även nu!
Om vi i Svergie föregår med gott exempel och sätter standarden så följer nog andra länder efter, och anpassar sig säkerligen lite efter de som redan tillämpar ECTS-systemet.

Vesa Tuomas sa...

I Sverige har vi en bildningssyn som bygger på att man ska ha ett kritiskt förhållningssätt till det vi lär oss, vi ska ifrågasätta och reflektera.

Ja, och hur vet du att det förhåller sig på något annat sätt utanför Sverige? Däremot kan man konstatera att det i resten av Europa vid en allmän hyreshöjning på 3,2 % inte behövs en journalistisk räkning i hur många kronor detta innebär för en genomnittstrea per månad (läsarna kan räkna själv; i Sverige kan de inte). Bara något att tänka på för dig.
-- För övrigt, om du nu tycker att betygen är roten till allt ont, varför då inte avskaffa högskoleproven och allt annat som rangordnar individernas kunskaper? Om vi alla är kvalificerade för allt, kan ju vi alla flytta till Tahiti, älska varandra och spela golf! Alla problem är lösta! Och om betygen hade varit avskaffade, hur skulle du själv kvalificerat dig för en högre utbildning? Genom ett svenskt efternamn, eller..? (Klart att barn från underprivilegierade miljöer kommer att uteslutas!). Naivt, stupitt, koketterande politiskt korrekt blogg. Wake up, girl!

Jonas sa...

Betyg i sig är bra om de kan stödjas på objektiva fakta och det finns möjlighet att överklaga. Högskoleprovet, Nationella Proven etc. Men det får inte bli som på gymnasiet där det som krävs för ett MVG i en klass/skola räknas som G i en annan. För så är det faktiskt nu.
Risken att det blir så när svenska högskolor ska jämföra sina betyg med europeiska är överväldigande stor.