måndag 23 juli 2007

Ord vi glömt. Del 1: vagnretur

-- Blogger tar inte vagnreturen, säger min syster irriterat angående formateringen i ett inlägg. Så stirrar vi på varann. Vad sa hon egentligen? Och hur länge sen var det jag hörde det ordet senast?

Den nya tekniken ger oss inte bara nya ord och nya saker vi måste lära oss. Den gör också att vi glömmer bort gamla ord som inte behövs längre. Och som ni märker är det inte urgamla ord som höskrinda utan ord som var ganska så självklara för bara femton-tjugo år sen.

Så nu kommer jag att inleda en serie här med "gamla fina, nästan bortglömda ord"*. Det kan dröja mellan orden, eftersom jag har för avsikt att snubbla över dem, inte att aktivt leta.

Vad är då en vagnretur, kanske barn av nutid undrar. Jo, så här skriver susning.nu (min kursivering): "Vagnretur -- kommer från den "vagn" som åkte fram och tillbaka överst på en mekanisk skrivmaskin. Ofta, men inte alltid, innebär en vagnretur att även en radmatning görs. [...] Denna term bör kanske undvikas nu för tiden eftersom många saknar bekantskap med den mekaniska utskriftsprocess som matrisskrivare och skrivmaskiner använde. I stället används ofta uttrycket Return (ej att förväxla med Enter som har en exekverande funktion)."

Så, Carro, du bör alltså undvika ordet i fortsättningen och får börja använda ett ord som är mer kompatibelt med den verklighet du lever i istället. Vi låter vagnretur vara förbehållet nitiska skrivmaskinsanvändare som Jan Guillou.

* Hade en gång en tanke om att göra en serie t-shirts med "gamla fina, nästan bortglömda konjunktioner" men det får någon annan göra.

2 kommentarer:

matpe sa...

Ett alternativ är serien "Ord många inte lärt sig än". Första delen kan förklara 'kompatibel'.

Björn sa...

Jag lovade ju att skriva en smart kommentar; kanske kan jag inte hålla mitt löfte och leverera något smart, men friskt vågat hälften vunnet sägs det, och det kanske stämmer!

Om du mot förmodan inte skulle snubbla på ett gammalt fint ord på ett tag, eller idéerna annars tryter, kanske något av följande ord kan fungera som inspiration?

freestyle, bergsprängare, gredelin, rullskridskor, brallis, industrisemester, stencil, fotostatkopia, snow joggers, ecu, diskett, telex

I övrigt ser jag med spänning fram emot nästa ord!