torsdag 15 februari 2007

Unga har högst arbetsmoral

Jag återkommer till det här med unga människor och arbete. Idag kan man läsa i SKTF:s tidning Ny Karriär att unga har bättre arbetsmoral än äldre. Det visar en undersökning som Manpower gjort. Totalt svarade 52 procent av de som deltagit i webbenkäten att arbetet är en moralisk plikt. Mest moraliska visade sig åldersgruppen 18-24 år vara där hela 62 procent svarade att det är en moralisk plikt att arbeta.

Men vad tusan menar de med "moralisk plikt"? Är det inte ett ganska ålderdomligt uttryck? Varför inte prata om graden av "lojalitet med arbetsgivaren" eller fråga om hur väl de instämmer i påståendet "jag tycker mitt arbete är viktigt"?

I samma artikel citeras en internationell studie av Kairos Future som nyligen gjorts. Studien visar att ungas lojalitet till arbetsgivaren hänger ihop med lönens storlek och att arbetet inte är allt, utan en del av mycket annat i livet. Anna Kiefer på Kairos Future säger till Ny Karriär att unga människor strävar efter intressanta arbetsuppgifter och jobb med hög status och lön.
-- På så sätt är jobbet viktigt och känner de den tillfredställelsen innebär det också en hög arbetsmoral.

Jag tror att slutsatsen som kan dras är att unga människor idag är lojala med sin arbetsgivare så länge som arbetet känns viktigt och meningsfullt. Men jag vet inte om jag håller med Anna Kiefer om att unga eftersträvan status och mycket pengar. Viktigare är att man får vara med och bidra till sin arbetsplats och att arbetsplatsen genomsyras av de värderingar man själv har. Inte svårare än så.

Inga kommentarer: