onsdag 17 januari 2007

- Jag tror att demokratin mår bra av öppenhet.

Citatet kommer från Tobias Smedberg, pr-konsult på Westander Publicitet & Påverkan. Jag träffade Tobias i Westanders lokaler på Södermalm några dagar före jul och vi hade ett samtal om pr, demokrati och hur man väljer sina uppdrag. Tobias har förmånen att jobba på en byrå där han själv kan välja uppdragsgivare och välja bort sådant han inte vill arbeta med. Jag frågar Tobias hur viktigt han tycker det är att kunna välja att jobba utifrån sina egna värderingar? Han tvekar inte:
– Det går inte att vara objektiv när man sysslar med påverkan. När du väljer att arbeta för någon har du också tagit ställning för att du tycker att den här aktörens intressen ska få genomslag. Du väljer att ta ställning. Att då prata om att man är objektiv går inte.
Just därför är Westander inte med i branschorganisationen Precis.
– Precis anser att man ska vara neutral, det tror inte vi på.
Tobias kallar en pr-byrå som inte tar ställning och redovisar sina upp-dragsgivare för en ”legoknekt för högstbjudande”.
– Det är då pr-branschen inte tjänar demokratin utan snarare motverkar den, tycker jag.

För Tobias är öppenheten och möjligheten att välja uppdragsgivare en demokratifråga. Han menar att det är bättre för demokratin att man vet vilka aktörer som är avsändare för olika budskap.
– Då ser mottagaren att här har det varit en pr-byrå inblandad. Det gör det lättare för mottagaren att ta ställning. Han eller hon kan säga att jag känner till det och jag tycker ändå att argumenten är bra och jag tänker rösta för förslaget.
– Det är en väldig skillnad att vara öppen med sina uppdragsgivare och vara tyst och inte berätta vem som egentligen står bakom och betalar. Det vilseleder ju beslutsfattaren. Jag tror att demokratin mår bra av öppenhet.

Det är tankvärda aspekter av en bransch som ibland tycks cynisk. För mig var samtalet med Tobias en vitamininjektion i halvtid. Nu är halva utbildningen kvar och jag hoppas att alla tankar som far omkring i huvudet kommer att hitta banor som gör att jag får grepp om tillvaron. Att känna sig själv tycks mer och mer viktigt, om man ska hålla i längden.

Hela artikeln kommer att publiceras för studenterna på Strategisk information och pr.

Inga kommentarer: