onsdag 17 januari 2007

"Vi kommunikatörer gör för mycket och tänker för lite."

Orden är Peter Eriksons och det var precis under inledningen av kursen Omvärldsanalys. För övrigt en av de mest intressanta kurserna hittills. Han menade att om vi blir duktiga på omvärldsanalys blir vi duktiga informatörer. Likaså att det är viktigare för informatören att ställa frågor än att ge snabba svar.
Efter den kursen vågar jag påstå att vi i alla fall har goda verktyg att använda oss av!

Inga kommentarer: