onsdag 17 januari 2007

Minnesvärt!

Även om så gott som alla föreläsningar på Berghs har varit intressanta på sitt sätt har några glimrat till lite extra. Sådär så att man minns dem och kanske kan säga att de gett kunskap för livet, åtminstone arbetslivet. Jag ska skriva ned dem under den här rubriken. Någon rangordning delar jag inte in dem i eftersom de skiljer sig så åt. Kanske blir de fler än tio, man kan ju hoppas!

Inga kommentarer: