torsdag 18 januari 2007

"Kreatörernas sötebrödsdagar är snart slut."

Tom Beckman, Prime M2, till Berghs info/pr-klass i oktober 2006. Vi misstänker också att det är så.

Inga kommentarer: